100% stilling

Vi søker etter deg som har en brennende interesse for teknologi og medier, og  er sulten og nysgjerrig på nye måter å løse problemer på, både metodisk og teknologisk. Du er detaljfokusert på grensen til det sykelige, men evner også å se det store bildet., Du synes det er viktig å levere i henhold til de forventningene som er skapt, og har en god evne til å se helhet og avhengigheter.

Som media manager på Qvisten jobber du med hele livssyklusen til alle våre prosjekter, fra mottakelse av materiell,  opprettelse av prosjekt (mapper så vel som Qshot), konform, produksjon, levering og arkivering. Du vil sammen med din gruppe ha ansvaret for mappestrukturen til prosjektene. 

Du får ansvar for den daglige driften av aktiv lagringsplass på serverene våre, versjonskontroll, overføringen av alle type medier, til alle type lokasjoner, internt på våre nettsider / kanaler samt ekstern levering. Dette inkluderer også å forberede mediepakker / salgspakker av eksisterende og nye produksjoner, til partnere og til freelancere eller underleverandører. Du må kunne transkode / encode media i henhold til leverings spesifikasjoner og sammen med linjeprodusent  sikre at alle bestillinger blir fullført innen nødvendige frister. Du har ansvaret for å holde Qvisten sitt digitale master arkiv, oppdatert, med alle nye produksjoner.

Du skal lage deg templates, for å effektivisere gjentagende oppgaver, med hensikt om å bli del-automatisert. 

Disse automatiserings prosjektene kan du enten utvikle selv, eller utføre i samarbeid med Head of Development. Eksempelvis på oppgaver kan være å bygge en automatisert distribuering fra Qvisten sitt digital arkiv, til Qvisten sine SoMe kanaler, eller andre flater. 

Du er en del av IT/Pipeline gruppen. Denne gruppen sin primæroppgave er å få alle de tekniske hjulene til å gå rundt, som en del av gruppen så vil du få helpdesk oppgaver.. 

Du skal hovedsakelig timeføre på de prosjektene som bestiller oppgaver fra deg. 

Tilleggsoppgaver kan bli tildelt etter behov.

Kvalifikasjoner

  • Jobbet med TV eller filmproduksjon i 4 år eller mer.
  • Minimum 1 års erfaring i et produksjons-, post produksjons-, kringkastingsmiljø.
  • Generelt bred teknisk kompetanse.
  • Arbeidskunnskap med Adobe pakken.
  • Arbeidskunnskap med Maya, Houdini, og Nuke X / Studio.
  • Du må ha kunnskap om forskjellige videoformater / filtyper (QT, WMV, MXF, DNX, DV, etc) og videostandarder
  • Ønskelig med kompetanse i enten Powershell eller Python. 
  • Kandidaten må ha sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, være godt organisert og i stand til å håndtere flere oppgaver.
  • Kandidatene må være villige til å jobbe fleksible timer.
  • En punktlig, hardt arbeidende, disiplinert og pålitelig person.